Kętrzyn

Klasztor św. Bazylego Wielkiego, ul. M. Reja 5. W klasztorze przebywa 2 zakonników pracujących w duszpasterstwie w parafiach: Kętrzyn, Asuny.