2012.09.09 Презентація ІІ-го тому "Василіянських Студіїв"

Dnia 9 września 2012 roku w bazyliańskim monasterze w Warszawie dobyła się prezentacja drugiego tomu Bazyliańskich Historycznych Studiów. W ramach rocznika wydawanego przez bazyliańską Prowincję Opieki NMP w Polsce, ukazała się praca prof. Igora Hałagidy zatytułowana: „Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944–1956)". Prezentację prowadzili o. Piotr Kuszka OSBM, Mirosław Czech, Piotr Tyma oraz autor publikacji prof. Igor Hałagida.